ACTAS ASAMBLEA

20240304 Acta Asamblea Extraordinaria
Tipo de documento:pdf Acta_Asamblea_Extraordinaria_04-03-20247033.pdf (570514 KB)

20240126 Acta Asamblea Extraordinaria
Tipo de documento:pdf Acta_Asamblea_Extraordinaria_26-01-20244369.pdf (1251408 KB)

20231024 Acta Asamblea Extraordinaria
(Pte. Aprobación)
Tipo de documento:pdf 20231024_Acta_Asamblea_Extraordinaria3564.pdf (222676 KB)

20230718 Acta Asamblea Ordinaria
Tipo de documento:pdf 20230718_Acta_Asamblea_Ordinaria1733.pdf (727932 KB)

20230223 Acta Asamblea Extraordinaria
Tipo de documento:pdf 20230223_Acta_Asamblea_Extraordinaria8226.pdf (265581 KB)

20221019 Acta Asamblea Extraordinaria
Tipo de documento:pdf 20221019_Acta_Asamblea_Extraordinaria644.pdf (855602 KB)

20220922 Acta Asamblea Extraordinaria
Tipo de documento:pdf 20220922_Acta_Asamblea__Extraordinaria2855.pdf (885249 KB)

20220721 Acta Asamblea Ordinaria
Tipo de documento:pdf 20220721_Acta_Asamblea_Ordinaria8657.pdf (895216 KB)

20220119 Acta Asamblea Extraordinaria
Tipo de documento:pdf 20220119_Acta_Asamblea_Extraordinaria7856.pdf (864294 KB)

20211014 Acta Asamblea General Extraordinaria
Tipo de documento:pdf 20211014_Acta_Asamblea_Extraordinaria4761.pdf (267609 KB)

20211014 Acta Asamblea Extraordinaria Modificación Estatutos
Tipo de documento:pdf 20211014_Acta_Asamblea_EXT_ModEstat1682.pdf (210181 KB)

20210831 Acta Asamblea Extraordinaria
Tipo de documento:pdf 210831_Acta_Asamblea_Extraordinaria9422.pdf (230780 KB)

20210729 Acta Asamblea Extraordinaria
Tipo de documento:pdf 210729_Acta_Asamblea_Extraordinaria7172.pdf (225386 KB)

20210618 Acta Asamblea Elección Presidente
Acta de la Eleccion de Presidente
Tipo de documento:pdf 20210618_ActaAsambleaElecPresidente7756.pdf (561332 KB)

20210331 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas FRPA
Tipo de documento:pdf 20210331_Acta_Asamblea_Extraordinaria3095.pdf (643247 KB)

20210330 Acta Asamblea Ordinaria
Actas Asamblea FRPA (Pte. Aprobación de la AG)
Tipo de documento:pdf 20210330_Acta_Asamblea_Ordinaria2037.pdf (1089394 KB)

20210314 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20210314_Acta_Asamblea_Extraordinaria5969.pdf (637700 KB)

20201217 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20201217_Acta_Asamblea_Extraordinaria1586.pdf (643861 KB)

20201217 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Acta asamblea de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20201217_Acta_Asamblea_Extraordinaria5614.pdf (933513 KB)

20201126 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20201126_Acta_Asamblea_Extraordinaria5062.pdf (760830 KB)

20201119 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20201119_Acta_Asamblea_Extraordinaria6479.pdf (2108741 KB)

20200917 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA


Tipo de documento:pdf 20200917Acta_Asamblea_Extraordinaria364.pdf (543666 KB)

20200917 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA


Tipo de documento:pdf 20200917ActaAsambleaOrdinaria1126.pdf (3624676 KB)

20200820 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA


Tipo de documento:pdf 20200820ActaAsambleaExtraordinaria5178.pdf (1138543 KB)

20200911 Acta Asamblea ExtraordinariaOnline
Actas de Asambleas de la FRPA


Tipo de documento:pdf 20200911ActaAsambleaExtraordinariaOnline1594.pdf (895587 KB)

20200917 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA


Tipo de documento:pdf 20190824ActaAsambleaExtraordinaria1721.pdf (305568 KB)

20200916 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA


Tipo de documento:pdf 20190916ActaAsambleaExtraordinaria7276.pdf (217538 KB)

20200818 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20190818ActaAsambleaExtraordinariaUrgente6772.pdf (724358 KB)

20190323 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20190323ActaAsambleaOrdinaria7122.pdf (958950 KB)

20190118 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20190118ActaAsambleaExtraordinariaUrgente6487.pdf (669095 KB)

20180818 Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20180818ActaAsambleaExtraordinaria8322.pdf (724358 KB)

20180407 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20180407ActaAsambleaOrdinaria9920.pdf (1223222 KB)

20171004 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 202171004ActaAsambleaExtraordinaria5167.pdf (552026 KB)

(20170324 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20170324ActaAsambleaOrdinaria8217.pdf (1500161 KB)

20161112 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20161112ActaAsambleaExtraordinaria7159.pdf (206882 KB)

20160917 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20160917ActaAsambleaExtraordinaria4124.pdf (240607 KB)

20160312 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20160312ActaAsambleaExtraordinaria3666.pdf (566382 KB)

20160226 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20160226ActaAsambleaExtraordinaria2916.pdf (306768 KB)

20160211 Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20160211ActaAsambleaOrdinaria3781.pdf (896577 KB)

20150922 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20150922ActaAsambleaExtraordinariaUrgente7275.pdf (374863 KB)

20150914 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20150914ActaAsambleaExtraordinaria559.pdf (379120 KB)

20150831 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20150831ActaAsambleaExtraordinariaUrgente2790.pdf (304141 KB)

20150812 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20150812ActaAsambleaExtraordinaria4051.pdf (350689 KB)

20150326 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20150326_ActaAsambleaOrdinaria156.pdf (215027 KB)

20140424 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20140424ActaAsamblealOrdinaria6112.pdf (278671 KB)

20140827 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20140827ActaAsambleaExtraordinaria1669.pdf (449747 KB)

20130903 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20130903ActaAsambleaExtraordinariaUrgente82.pdf (149075 KB)

20130824 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20130824ActaAsambleaExtraordinaria610.pdf (308570 KB)

20130824 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20130824ActaAsambleaExtraordinariaUrgente7730.pdf (173272 KB)

20130418 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20130418ActaAsambleaOrdinaria9478.pdf (226216 KB)

20121220 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20121220ActaAsambleaExtraordinaria8382.pdf (5968852 KB)

20120829 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20120829ActaAsambleaExtraordinaria447.pdf (245577 KB)

20120427 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20120427ActaAsambleaExtraordinaria7042.pdf (127703 KB)

20120410 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20120410ActaAsambleaOrdinaria4657.pdf (321522 KB)

20120410 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20120410ActaAsambleaOrdinaria9618.pdf (321522 KB)

20110905 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
(descripción)Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20110905ActaAsambleaExtraordinariaUrgente8530.pdf (170778 KB)

20110824 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20110824ActaAsambleaExtraordinaria4786.pdf (296789 KB)

20110414 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20110414ActaAsambleaOrdinaria1427.pdf (316127 KB)

20100923 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20100923ActaAsambleaExtraordinaria862.pdf (260020 KB)

20100504 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20100504ActaAsambleaOrdinaria1681.pdf (250851 KB)

20100329 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20100329ActaAsambleaOrdinaria299.pdf (115413 KB)

20090909 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20090909ActaAsambleaExtraordinaria808.pdf (194939 KB)

20090323 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20090323ActaAsambleaOrdinaria7282.pdf (238656 KB)

20080910 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20080910ActaAsambleaExtraordinaria3526.pdf (183492 KB)

20080430 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20080430ActaAsambleaOrdinaria8897.pdf (266263 KB)

20080430 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20080430ActaAsambleaExtraordinaria5991.pdf (115041 KB)

20070924 Acta Asamblea Extraordinaria Urgente
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20070924ActaAsambleaExtraordinariaUrgente1149.pdf (223948 KB)

20070723 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20070723ActaAsambleaOrdinaria9649.pdf (292578 KB)

20070723 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20070723ActaAsambleaExtraordinaria1647.pdf (140037 KB)

20060925 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20060925ActaAsambleaExtraordinaria6052.pdf (536959 KB)

20060622 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20060622ActaAsambleaOrdinaria3623.pdf (369480 KB)

20051221 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20051212ActaAsambleaExtraordinaria9269.pdf (362102 KB)

20051013 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20051013ActaAsambleaExtraordinaria8188.pdf (88342 KB)

200509114 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:PDF 20050914ActaAsambleaExtraordinaria2515.PDF (103234 KB)

20050721 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20050721ActaAsambleaExtraordinaria25507.pdf (339597 KB)

20050721 Acta Asamblea Extraordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20050721ActaAsambleaExtraordinaria17066.pdf (145102 KB)

20050210 Acta Asamblea Ordinaria
Actas de Asambleas de la FRPA
Tipo de documento:pdf 20050210ActaAsambleaOrdinaria5746.pdf (31696 KB)